Луис Мария Идалго Мартин

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 6400005101
Колегия: Стара Загора
Адрес: 6100; област: Стара Загора; община: Казанльк; град: гр. Казанлък; ул. "Кирил и Методий" №5, ет. 1, офис. 7 Телефон: (0887) 841387

Придружаващ адвокат
Име: Анелия Георгиева Станчева
Личен номер: 1300001160

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 28.6.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на ВАС №40/протокол 2 / 23.5.2013 г.

Печат   Имейл