Ян Шпачил

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 6800004601
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; бул. "Александър Стамболийски" 103, София Тауър, ет. 6 Телефон: (02) 8023300

Придружаващ адвокат
Име: Стамен Стаменов Янев
Личен номер: 1300424310

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 10.4.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на ВАС №1806 / 15.3.2013 г.

Печат   Имейл