Симона Божидар Игнатова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 6400002801
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; бул. "Витоша" №1а, ет. 2, кантора №233
Телефон: (088) 4638262

Придружаващ адвокат:
  Сибила Божидар Игнатова
  1700226410

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 02.11.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на ВАС №838 / 10.9.2010 г.

Печат   Имейл