Ричард Едуард Клег

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 6000001401
Колегия: София
Адрес: 1618; област: София; община: София; град: София; ул. "Иван Сусанин" 43
Телефон: (0878) 800542

Придружаващ адвокат:
  Мария Радославова Данаилова
  1700444710

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 02.6.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на ВАС №601 / 12.9.2008 г.

Печат   Имейл