fbpx

Ото Дитрих

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 6400001301
Колегия: София
Адрес: 1113; област: София; община: Слатина; град: София; ул. Александър Жендов 1, ет. 6, ап. 38
Телефон: (0988) 712707

Придружаващ адвокат:
  Стоян Пенев Господинов
  1400243310

Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 09.2.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на ВАС №136 / 10.9.2008 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 16.01.2012 г.