Нийл Гордън Макгрегър

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 6200002301
Колегия: София
Адрес: 1046; област: София; община: София; град: София; бул. "Христо Смирненски" 11, ет. 5
Придружаващ адвокат:
  Юлиан Александров Спасов
  1400183910

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 20.1.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на ВАС №582 / 18.12.2009 г.

Печат   Имейл