Михал Съби Михайлов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 6800000801
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. Искър 8, ет. 5
Телефон: (02) 9813620

Придружаващ адвокат:
  Иван Тодоров Кръпов
  1400070410

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 11.7.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на ВАС №29 / 18.4.2008 г.

Печат   Имейл