Мартин Вацек

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 6800001201
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Г. С. Раковски" 96, ет. III
Телефон: (02) 9433700

Придружаващ адвокат:
  Пламен Пеев Пеев
  1000450810

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 09.2.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на ВАС №187 / 30.10.2008 г.

Печат   Имейл