Константинос Михаил Спиропулос

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 6000004001
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Княз Борис I" №100, ет. 1 Телефон: (02) 9888062

Придружаващ адвокат
Име: Добрина Петрова Шопова-Лионтис
Личен номер: 1100312910

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 04.6.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на ВАС №1410 / 16.4.2012 г.

Печат   Имейл