Йоанис-Евангелос Константинос Рокас

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 6800002701
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; бул. "Драган Цанков" 12-16, ет. 4, ап. 20
Телефон: (02) 9613162

Придружаващ адвокат:
  Драгия Желязков Драгиев
  1400087310

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 27.10.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на ВАС №732 / 30.4.2010 г.

Печат   Имейл