Йенс-Кристиян Йенсен

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 6900003901
Колегия: София
Адрес: 1303; област: София; община: София; град: София; ул. "Марко Балабанов" 4А, вх. "Б" , ет. 4 Телефон: (02) 9238720

Придружаващ адвокат
Име: Георги Валери Сланчев
Личен номер: 1300330910

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 04.6.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на ВАС №1437 / 04.5.2012 г.

Печат   Имейл