fbpx

Ион-Тудоран Александру

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 6700004901
Колегия: София
Адрес: 1404; област: София-град; община: София; град: София; бул. "България" 51Б, ет. 7, офис. В25 Телефон: (02) 8504356

Придружаващ адвокат
Име: Гергана Петрова Якимова-Христова
Личен номер: 4500054110

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 28.5.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на ВАС №1830 / 12.4.2013 г.