Еириникос Платис

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 6400004701
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; бул. "Цариградско шосе" 47А, ет. 4 Телефон: (02) 8177100
Факс: (02) 8177111

Придружаващ адвокат
Име: Борис Иванов Смолянов
Личен номер: 1000272410

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 10.4.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на ВАС №1811 / 15.3.2013 г.

Печат   Имейл