Евангелия Ставрос Маркулаки

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 6000002901
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "11-ти Август" №10
Телефон: (02) 9871566
Факс: (02) 9871599
www: www.klclawfirm.com

Придружаващ адвокат:
  Таня Георгиева Иванова
  1500141810

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 05.11.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на ВАС №871 / 01.10.2010 г.

Печат   Имейл