Дънкан Джеймс Уестън

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 6400003201
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; бул. "Цар Освободител" 14, ет. 1
Телефон: (02) 9219910

Придружаващ адвокат:
  Ренета Александрова Петкова
  1200154710

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 20.12.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на ВАС №904 / 27.10.2010 г.

Печат   Имейл