Георги Георгиев Гоцев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 6600004101
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Едисон" № 47-47Б, ет. 5, ап. 33 Телефон: (088) 7251095

Придружаващ адвокат
Име: Момчил Иванов Младенов
Личен номер: 1100122910

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.7.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на ВАС №1436 / 04.5.2012 г.

Печат   Имейл