Бойко Василев Гергинов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 6600001801
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; бул. "Цар Освободител" 33 Телефон: (02) 4010999

Придружаващ адвокат
Име: Ралица Руменова Гаврилова
Личен номер: 1500393010

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 23.6.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на ВАС №14 / 24.4.2009 г.

Печат   Имейл