Анна Бамбалска

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00
Личен номер: 6000004801
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; бул. "Васил Левски" 112 Телефон: (02) 9435823

Придружаващ адвокат
Име: Добромир Лалев Лалев
Личен номер: 1000120510

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 18.5.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на ВАС №1073 от протокол 40 / 29.4.2011 г.

Печат   Имейл