Алесандро Макиа

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 6700003401
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София; община: София; град: София; бул. "ген. Скобелев" 26, ет. 11
Телефон: (02) 8519033

Придружаващ адвокат:
  Руси Петров Русев
  1300252910

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 10.2.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на ВАС №937 / 17.12.2010 г.

Печат   Имейл