Алекси Константинос Алексиус

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 6000000201
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. " Позитано" № 9, бл. 2, вх. А, ет. 5, оф. 18
Телефон: (02) 9875513

Придружаващ адвокат:
  Анна Василева Гоцева
  1700129410

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 11.7.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на ВАС №893 / 13.7.2007 г.

Печат   Имейл