Александру Реф

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 6100004501
Колегия: София
Адрес: 1303; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; бул. "Ал. Стамболийски" №103, ет. 6 Телефон: (02) 8023300

Придружаващ адвокат
Име: Стамен Стаменов Янев
Личен номер: 1300424310

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 24.1.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на ВАС №1690 / протокол №65 / 14.12.2012 г.

Печат   Имейл