Душан Срп

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 6600000301
Колегия: Русе
Адрес: 7000; област: Русе; община: Русе; град: гр. Русе; ул. "Асен Златаров" 30
Телефон: (088) 8836356

Придружаващ адвокат:
  Ирена Иванова Варадинова
  1300031170

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 11.7.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на ВАС №902 / 21.9.2007 г.

Печат   Имейл