fbpx

Масимо Бианки

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 6700005301
Колегия: Пловдив
Адрес: 4000; област: Пловдив; община: Пловдив; град: гр. Пловдив; ул. "4-ти Януари" 36, ет. 5, офис. 4 Телефон: (032) 395720

Придружаващ адвокат
Име: Христо Василев Мандалчев
Личен номер: 1200103040

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 09.10.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на ВАС №134 / 12.7.2013 г.