Андреас Тайс

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 6500001001
Колегия: Монтана
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. Атанас Дуков 29, Рейнбоу център
Телефон: (0888) 101637

Придружаващ адвокат:
  Теодора Георгиева Георгиева-Дачева
  1600020434

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 11.7.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на ВАС №78 / 30.5.2008 г.

Печат   Имейл