Политика за поверителност

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни:

Advokatibg.info (Наричано по-долу за краткост “Администратор” ) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има за цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Администратора и правата, които имате във връзка с тази обработка.

1. Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Администраторът събира и обработва Вашите публични лични данни във връзка с създаването на профил, публикуване на коментари, водене на кореспонденция, правни искове и използването на уебсайта https://advokatibg.info.

2. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте или са публично достъпни във връзка с използването на уебсайта https://advokatibg.info за следните цели:

 • създаване и редактиране на профил;
 • оценяване и коментари;
 • докладване на нередност
 • водене на кореспонденция

Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • отговаряне на изпратени до нас съобщения, водене на документация, защита на правни искове;
 • правилното администриране на нашия уебсайт;

3. Начини на събиране на личните ви данни

Администраторът събира лични данни по следните начини:

 • Πpeдocтaвeни ни личнo oт Bac (нaпpимep чpeз пoпълвaнe нa фopмyляp нa нaшия caйт или чpeз изпpaщaнe нa имeйли);
 • Публично достъпни данни
 • Moжe дa пoлyчaвaмe дaнни oт тpeти cтpaни, ĸaтo: дocтaвчици нa aнaлизи (нaпpимep Gооglе), бaзиpaни извън EC; peĸлaмни мpeжи (нaпpимep Fасеbооk), бaзиpaни извън EC; дocтaвчици нa инфopмaция зa тъpceнe (нaпpимep Gооglе), бaзиpaни извън EC; дocтaвчици нa тexничecĸи, paзплaщaтeлни и дocтaвни ycлyги, инфopмaциoнни бpoĸepи или aгpeгaтopи.

4. Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява администраторът

Администраторът извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

 • Изготвяне и публикуване на профил – целта на тази операция е да бъде създаден профил на даденият адвокат, младши адвокат, адвокатско дружество, адвокатско съдружие или адвокатски сътрудник, предоставяйки на потребителите на сайта достъп до профила.
 • Коментиране - целта на тази операция е предоставяне на потребителите на сайта да изразят личното си мнение по отношение на даденият адвокат, младши адвокат, адвокатско дружество, адвокатско съдружие или адвокатски сътрудник.

Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • а) Данни за профил (имена, личен номер, телефон, факс, e-mail, адрес) - Цел, за която се събират данните: създаване или редактиране на профил.
 • б) Данни за публикуване на коментар (имена, е-mail) - Цел, за която се събират данните: предоставяне на информация относно потребителят публикувал коментар, абониране за известия относно нови коментари, водене на кореспонденция.
 • в) Данни за докладване на нередност (имена, е-mail) - Цел, за която се събират данните: водене на кореспонденция.

Администраторът не събира и не обработва конфиденциални лични данни, които се отнасят за следното: расов или етнически произход; политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни; данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

Администраторът не извършва автоматизирано взимане на решения с данни или автоматизирано профилиране.

Администраторът не събира и обработва данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техните родители или законни представители. В случай, че вие сте на възраст под 16 години, моля незабавно се свържете с нас, за да предприемем действия по заличаването на вашите лични данни.

5. Срок на съхранение на личните Ви данни

Администраторът съхранява Вашите публични лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в сайта.

Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

6. Предаване на Вашите лични данни за обработване

Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

7. Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас или се обработват за Вас.

8. Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

9. Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Администраторът ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация:

 • информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено;
За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да подадете заявка с изпращане на искане до Администратора на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

10. Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните Ви данни са предоставени, за правни искове. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

11. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

12. Лица, на които се предоставят личните ви данни

Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети страни.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Уебсайт: www.cpdp.bg


13. Cookies (Бисквитки)

„Бисквитката“ е малък отрязък от текст, изпратен до браузъра ви от посетен от вас уебсайт. Тя помага на сайта да запомни информация за посещението ви, като предпочитания от вас език и други настройки. Това може да улесни следващото ви посещение и да направи сайта по-полезен за вас. „Бисквитките“ играят важна роля. Без тях работата в мрежата би била много по-незадоволителна.

Видове бисквитки използвани в сайта:

 • Задължителни бисквитки (essential cookies) - за поддържане на сигурността на интернет страницата.
 • Рекламни бисквитки - за подобряване на рекламите, които виждате.
 • Сесийни бисквитки - за проследяване на посещаемостта на сайта.
 • Бисквитки на трети страни.

Ние използваме тези бисквитки за поддържане и подобряване работата на интернет сайта и неговите потребители.

Как да изтриете бисквитките: Можете сами да изберете дали да приемете бисквитките или не. Вашият браузър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, посетете https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/clear-cookies-installed.html.


Печат   Имейл