Мая Иванова Кьосева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4000004163
Колегия: Хасково
Адрес: 6300; област: Хасково; община: Хасково; град: гр. Хасково; ул. Хан Кубрат 8, ет. 4, офис 21 Телефон: (0895) 672810
E-mail:

Статус: Преустановен
Дата на първоначално вписване: 12.7.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 23.6.2011 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 15.05.2013 г.

Печат   Имейл