Ина Вескова Георгиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4900004463
Колегия: Хасково
Адрес: 6300; област: Хасково; община: Хасково; град: Хасково; ул. Преслав 28, ет. 1 Телефон: (0887) 713449

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 04.4.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 05.3.2012 г.

Печат   Имейл