Иван Костадинов Кадев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4700001663
Колегия: Хасково
Адрес: 6550; област: Хасково; община: Любимец; град: гр. Любимец; ул. "Републиканска" 13
Телефон: (03751) 83342
Статус: Преустановен
Дата на първоначално вписване: 20.11.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 09.1.2007 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:chl5 от 15.03.2007 г.

Печат   Имейл