Добромир Костов Добчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4100004663
Колегия: Хасково
Адрес: 6400; област: Хасково; община: Димитровград; град: гр. Димитровград; ул. Простор, бл. 10, вх. А, ап. 1, ет. 1 Телефон: (0899) 397936
www: www.dlf.alle.bg
E-mail:

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 03.7.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 04.6.2012 г.

Печат   Имейл