Даниела Димитрова Колинс

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4500004563
Колегия: Хасково
Адрес: 6400; област: Хасково; община: Димитровград; град: гр. Димитровград; ул. Патриарх Евтимий 14, вх. Г, ап. 12 Телефон: (0877) 830689
E-mail:

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 04.6.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 14.5.2012 г.

Печат   Имейл