Весела Христова Ставровска

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4000005363
Колегия: Хасково
Адрес: 6300; област: Хасково; община: Хасково; град: гр. Хасково; ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 4, офис. 23 Телефон: (038) 622741

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 05.9.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 02.7.2013 г.

Печат   Имейл