Ясен Любенов Николов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4700104310
Колегия: София
Адрес: 1504; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Сан Стефано" №17, ет. 3. Телефон: (02) 9434081
Факс:
www: www.dtt-lawoffice.com
E-mail:

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 18.12.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №38 / 26.11.2013 г.

Печат   Имейл