Явор Иванов Илиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4900014110
Колегия: София
Адрес: 1303; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Антим - І" , бл. 2, вх. В, ап. 68
Телефон: (02) 8333256
Статус: Преустановен
Дата на първоначално вписване: 30.5.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №24 / 20.12.2005 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 24.09.2007 г.

Печат   Имейл