Стойко Димитров Славов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4100090310
Колегия: София
Адрес: 1799; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ж.к. "Младост - 2" , бл. 225, вх. 2, ет. 4, ап. 32. Телефон: (089) 3749861
E-mail:

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 29.2.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 14.2.2012 г.

Печат   Имейл