Светомила Владимирова Банчева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4000084710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. Княз Борис I 96, ет. 1, ап. 3 Телефон: (02) 9813059
Факс:

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 28.12.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №21 / 13.12.2011 г.

Печат   Имейл