Олег Петров Темников

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4600088910
Колегия: София
Адрес: 1407; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Атанас Дуков" №29. Телефон: (02) 8613732
Факс:
www: www.wolftheiss.com
E-mail:

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 15.2.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 24.1.2012 г.

Печат   Имейл