Красимир Желев Сулев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4000091310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: област: София-град; община: община: София-град; град: град: гр. София; ул. "Лавеле" №32, ет. 2, кантора 14 Телефон: (02) 9464040
Факс:
E-mail:

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 31.5.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №22 / 20.12.2011 г.

Печат   Имейл