Зора Руменова Обидимска-Пенчева

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00
Личен номер: 4100092210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. гр. София; ул. "Уилям Гладстон" №9, ет. 2. Телефон: (088) 7859891
E-mail:

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 19.9.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №24 / 04.9.2012 г.

Печат   Имейл