Зара Василева Петрова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4900040510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Христо Белчев" № 2, ет. 6, офис. 22.
Телефон: (088) 9882882
E-mail:
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 12.12.2007 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №22 / 27.11.2007 г.

Печат   Имейл