Елена Чавдарова Божурска

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4600076210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Проф. Н. Михайлов" № 7, вх. Б, ап. 2
Телефон: (02) 9801410
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 20.1.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 21.12.2010 г.

Печат   Имейл