Гергана Иванова Рядкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4800086410
Колегия: София
Адрес: 1407; област: София; община: Столична; град: гр. София; р-н Лозенец, ул. "Вискяр планина" №2, офис 1 Телефон: (02) 8689993
Факс:
www: www.gpng-law.org
E-mail:

Статус: Преустановен
Дата на първоначално вписване: 12.1.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №22 / 20.12.2011 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 09.12.2013 г.

Печат   Имейл