Ваня Динкова Сурчева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4900067110
Колегия: София
Адрес: 1799; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Младост 2", бл. 212, ет. 3, ап. 17
Телефон: (088) 5645886
E-mail:
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 31.3.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 09.3.2010 г.

Печат   Имейл