Атанас Илиев Лещев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4000089210
Колегия: София
Адрес: 1612; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Ген. Михаил Скобелев" №36, ет. 1, ап. 1. Телефон: (02) 8510594
E-mail:

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 15.2.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 24.1.2012 г.

Печат   Имейл