Ани Владимирова Владимирова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4500092110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; кв. Лозенец, ул. Банат, бл. 16А, ет. 2, ап. 4А Телефон: (0888) 134651

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 25.7.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №20 / 10.7.2012 г.

Печат   Имейл