Росен Славейков Кожухаров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4800000788
Колегия: Сливен
Адрес: 8800; област: Сливен; община: Сливен; град: гр. Сливен; ул. "Макгахан" № 4
Телефон: (044) 622266
Статус: Преустановен
Дата на първоначално вписване: 25.3.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №13 / 30.11.2007 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 13.05.2008 г.

Печат   Имейл