Мирослава Бойкова Чифчиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4000002088
Колегия: Сливен
Адрес: 8800; област: Сливен; община: Сливен; град: гр. Сливен; ж.к. Дружба 60Ж Телефон: (044) 680667
E-mail:

Статус: Преустановен
Дата на първоначално вписване: 01.8.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 30.6.2011 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.08.2012 г.

Печат   Имейл