Веселин Тончев Пенчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4800003088
Колегия: Сливен
Адрес: 8800; област: Сливен; община: Сливен; град: гр. Сливен; ул. "Великокняжевска" № 113А Телефон: (088) 3352172

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 19.12.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №16 / 03.12.2013 г.

Печат   Имейл