Веселин Димитров Кънчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4000000988
Колегия: Сливен
Адрес: 8800; област: Сливен; община: Сливен; град: Сливен; ул. "Цар Освободител" 8
Телефон: (044) 662813
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 25.3.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №13 / 30.11.2007 г.

Печат   Имейл