ВЕСЕЛИНА ИЛИЕВА КОЛЕВА

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4400001288
Колегия: Сливен
Адрес: 8800; област: Сливен; община: Сливен; град: гр. Сливен; ул. "Иван Александър" № 13
Телефон: (0885) 508480
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 16.5.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №13 / 30.11.2007 г.

Печат   Имейл