Валентина Емануилова Гоцева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4000002888
Колегия: Сливен
Адрес: 8800; област: Сливен; община: Сливен; град: гр. Сливен; пл. "Хаджи Димитър" № 6 Телефон: (088) 7520797

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 19.12.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №16 / 03.12.2013 г.

Печат   Имейл